ડેડીયાપાડા: જી.સી.ઈ.આર.ટી.ગાંધીનગર અને જિલ્લા શિક્ષણ તથા તાલીમ ભવન ઇડરના સાયુજ્યે રાજ્યકક્ષાનો સાતમો ઇનોવેશન ફેસ્ટિવલ ઇડર મુકામે તારીખ-13,14 અને 15 મી માર્ચે યોજાઈ ગયો. આ ઇનોવેશન ફેસ્ટિવલમાં જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવન રાજપીપળાના વડપણ હેઠળ નર્મદા જિલ્લાના ત્રણ શિક્ષકોએ પોતાનું શૈક્ષણિક ઇનોવેશન રજૂ કર્યું.

જેમાં ડેડીયાપાડા તાલુકાની પ્રાથમિક શાળા કાંદાના શિક્ષકશ્રી નિલેશકુમાર એમ. પ્રજાપતિ એ ધોરણ-4 આસપાસ (પર્યાવરણ) માં ગુજરાતની સૌપ્રથમ ડિજિટલ ઓડિયોબુક તથા ડિજિટલ આમંત્રણ પત્રિકાઓ દ્વારા “અર્વાચીન આસપાસ” નવતર પ્રયોગ રજુ કર્યો. ગરુડેશ્વર તાલુકાની ગોરા ( ન.પુ.વ.) પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકશ્રી શાંતિલાલભાઈ કે. ભોઈ એ ICT નો ઉપયોગ કરી “ઓપન સ્માર્ટ ક્લાસ” નવતર પ્રયોગ રજુ કર્યો તથા તિલકવાડા તાલુકાની બુજેઠા પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકશ્રી રાહુલભાઈએ સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયમાં “સામાજિક વિજ્ઞાન એકમ ચિત્રપોથી” દ્વારા પોતાનો નવતર પ્રયોગ રાજ્યકક્ષાએ રજૂ કર્યો. રાજ્યકક્ષાના આ ઇનોવેશન ફેસ્ટિવલમાં શિક્ષણ સચિવ શ્રી વિનોદ રાવસાહેબે ત્રણેય સ્ટોલની મુલાકાત લઇ તેમના કાર્યોને બિરદાવ્યા હતા. નર્મદા જિલ્લાના D. I. C શ્રી દીપકભાઈ ચૌહાણના માર્ગદર્શન તથા K. R. P શ્રી સનતભાઈ વણકરના સહકારથી ત્રણેય શિક્ષક મિત્રોએ ઉત્કૃષ્ટ રીતે પોતાના નવતર પ્રયોગ રજુ કર્યા.

રાજ્યકક્ષાના ઇનોવેશન ફેસ્ટિવલમાં નર્મદા જિલ્લાનું નામ રોશન કરનાર ત્રણેય શિક્ષક મિત્રોને જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી શ્રી જયેશભાઈ પટેલ સાહેબે તથા ડાયટ પ્રાચાર્યશ્રી એમ.જી. શેખ સાહેબે અભિનંદન પાઠવ્યા હતા.