વર્તમાન સમયમાં ગુજરાતમાં કોરોનાથી બચવા માસ્ક ફરજીયાત છે એટલું જ નહિ પણ જો માસ્ક ન પહેરો તો રૂપિયા ૧૦૦૦ દંડ વસુલવામાં આવે છે. આપણને જાણીને નવાઈ લાગશે કે હાલ સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી કરતા માસ્ક ન પહેરવા બદલ વસુલાતા દંડની આવક VTVના જણાવ્યા અનુસાર વધારે થઇ ગઈ છે. 

હાલમાં અમદાવાદમાં વીકેન્ડ કર્ફ્યું અને સુરત, વડોદરા, રાજકોટમાં નાઇટ કર્ફ્યું અમલમાં છે. શનિવારે રાજ્યમાં આજ સુધીના સૌથી વધારે કેસ ૧૫૧૫ નોંધાયા છે. કોરોના નિયંત્રણ માટે માસ્ક ન પહેરનાર અને જાહેરમાં થુંકનાર લોકો પાસેથી દંડ વસુલવાની કામગીરીમાં આજ સુધી દંડ પેટે રૂપિયા ૭૮ કરોડ વસુલવામાં આવ્યાનો રીપોર્ટ છે.