રાજ્યકક્ષાની સબ જુનિયર કબડ્ડી ટુર્નામેન્ટનો દક્ષિણ ગુજરાતના ડાંગ જિલ્લામાં પ્રારંભ !

0
ડાંગ: ગુજરાત રાજ્ય કબડ્ડી એસોસિએશન સંચાલિત, ડાંગ જિલ્લા કબડ્ડી એસોસિએશન દ્વારા શનિવારે સાકરપાતળમાં સબ જુનિયર ભાઈ- બહેનોની કબડ્ડી ટુર્નામેન્ટનો આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ...