વડોદરા જિલ્લામાં GVK EMRI અને રાજ્યના પશુપાલન વિભાગ દ્વારા ૧૭ ફરતા પશુ દવાખાના કાર્યરત...

0
વડોદરા જિલ્લામાં GVK EMRI અને રાજ્યના પશુપાલન વિભાગના સહયોગથી દસ ગામ દીઠ એક એવા ૧૭ ફરતા પશુ દવાખાના (MVD) કાર્યરત કરવામાં કરવામાં આવ્યા છે.જેને...

Follow us

3,500FansLike
500FollowersFollow
105FollowersFollow
4,000SubscribersSubscribe

Latest news