ઓછા બજેટમાં કરો આ ખેતી અને લાખો રૂપિયા કમાઓ, જાણો ?

0
વર્તમાન સમયમાં પોતાની ખેતીમાં કરેલા પાકોનો ભાવ ખેડૂત મળતો નથી ત્યારે દરેક ખેડૂત વિચારે છે કે પોતાના પાકોનું તેને વળતર મળે પરંતુ મોટા પ્રમાણમાં...

ખેતીના યાંત્રિકીકરણ માટેની વિવિધ સહાય યોજનાઓ iKhedut પોર્ટલ પર શરૂ, આ રીતે ઉઠાવો...

0
ગુજરાત સરકારનો કૃષિ અને સહકાર વિભાગ ખેતીના યાંત્રિકી કરણ માટે ખેડુતોને વિવિધ પ્રકારની સહાય (farm mechanisation subsidy) આપે છે. ખેતીવાડી સાહાય યોજનાઓ આજથી  શરૂ થઇ ને...