દક્ષિણ ગુજરાતમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં વરસાદે રમઝટ જમાવી.. માંગરોળ ધરમપુર ચીખલી વાંસદા જેવા તાલુકાઓમાં ભારે વરસાદ પડ્યો

    0
    1